Markus Katiska

Työ- ja organisaatiopsykologi, Lifted Oy

Työ- ja organisaatiopsykologi
Coach, valmentaja, fasilitoija ja kehittäjä
PsM, laillistettu psykologi
Johdon valmentaja
Markuksen missiona on auttaa ihmisiä tulemaan paremmin toimeen itsensä ja muiden kanssa. Avoimuus ja uteliaisuus ohjaavat häntä pureutumaan yksilöiden ja organisaatioiden tilanteisiin pinnan alle, mutta samalla hakemaan aktiivisesti ratkaisuja ja etenemään kestävästi kohti tulevaa.

Asenne elämään: mikään inhimillinen ei ole vierasta

 

Erityisosaaminen

Johdon konsultointi ja valmennus sekä esihenkilö- ja työyhteisövalmennukset ja luennot
Yksilö- ja ryhmäcoaching, fasilitointi
Valmentava johtaminen, muutosjohtaminen, itse- ja yhdessäohjautuvuus
Ihmisten potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla
Kokemus

Toiminut pitkään johdon ja HR:n yhteistyökumppanina organisaatioiden toiminnan ja yhteistyön rakentajana ja kehittäjänä.
Kattava tausta ihmisten vahvuuksien tunnistamisessa, hyödyntämisessä yksin ja yhdessä eri organisaatiotasoilla
Toiminut asiakkuuksista vastaavana konsulttina, valmentajana ja työterveyspsykologina yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla jo yli 10v ajan
Koulutus

Psykologian maisteri (Helsingin yliopisto), laillistettu psykologi
Coaching-sertifikaatti, Brain-based coaching (NeuroLeadership Insitute)
Workplace Big Five Profile -sertifikaatti (Workplace Nordic)
Everything DiSC Trainer (MLP)
Leadership judgement indicator, LJI (Hogrefe)