Katri Saarikivi

Aivotutkija,

Aivotutkija Katri Saarikivi tutkii työssään tarkkaavaisuuteen, empatiaan ja hyvään vuorovaikutukseen liittyviä aivomekanismeja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, millä tavalla nämä mekanismit toimivat verkon yli tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksiin nojaten Katri puhuu empatian ja vuorovaikutuksen merkityksestä yhteisöllisyyteen ja tiimityöhön.

”Työ vaatii aivoiltamme jatkuvasti enemmän. Laadukas ajattelu lepää puolestaan aivojen hyvinvoinnin varassa – pidetään huolta tärkeimmästä pääomastamme!” Yhteistyö vaatii empatiaa. Tulevaisuudessa ihmisaivoja tarvitaan juuri kontekstin ymmärtämiseen, niiden tilannesidonnaisten asioiden ja toisten ihmisten ymmärtämiseen. Empatiaa tarvitaan, kun halutaan ennustaa ja ymmärtää paremmin asiakkaan käyttäytymistä. Me tarvitsemme empatiaa, koska työn ytimessä on aina ihminen.