16 syyskuun, 2022

Taloyhtiöiden taloudellinen tila nyt ja lähitulevaisuudessa

Taloyhtiöillä on monia tärkeitä asioita pöydällä mietittäessä, miten selvitä niin energian kallistumisesta kuin nopeaan vauhtiin nousevien korkojen ja inflaation kasvattamista kustannuksista. Täytyy miettiä, mitä suunniteltuja korjaushankkeita toteutetaan ja missä kohtaa voidaan ehkä säästää. Nyt jos koskaan on isännöitsijän talousasioiden tuntemuksesta hyötyä.  

Taloushallintofoorumin ajankohtaisissa rinnakkaisohjelmissa pääset syventymään ajankohtaisiin teemoihin. Talouden ja isännöinnin rinnakkaisohjelmassa Suomen Kiinteistöliitto Ry:n talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen suuntaa katsetta lähitulevaisuuteen ja kertoo, minkälaisia taloyhtiöitä koskevia lakimuutoksia on luvassa ja miltä vuosi 2023 näyttää talouden suunnittelun kannalta. Hän tuo myös näkemystä siihen, mitä yksittäisen taloyhtiön on mahdollista tehdä, jotta taloyhtiön taloudellinen tilanne ei vaarantuisi näinä haastavina aikoina.

Toimitusjohtaja Kaija Niemen, Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy, osuudessa puolestaan tarkastellaan sitä, miten isännöitsijän käytännössä tulee ottaa huomioon raportoidessaan asunto-osakeyhtiön taloudellista tilaa hallitukselle. Niemi tuo esityksessään esiin, miten vuosikellon mukaista ”normaaliajan” tiedottaminen toteutetaan sekä mitä seikkoja tulee tämän päivän maailmantilanteeseen liittyen ottaa huomioon. Niemeltä saat kokemuksen mukaan tuomia käytännön esimerkkejä siitä, miten hyvä raportointi kootaan ja miten se esitellään hallitukselle.

Korjaus- ja/tai energiatehokkuushankkeita suunnittelevissa taloyhtiöissä kannattaa viimeistään nyt selvittää, mitkä toimenpiteet luokitellaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:ssa avustuskelpoisiksi. ARAn ylitarkastaja Elli Heikkinen kertoo mm. kuntotutkimusten ja perusparannusten suunnitteluun sekä energiahankkeisiin kohdennetuista avustuksista ja siitä, miten niitä haetaan.

Tutustu Taloushallintofoorumin kattavaan ohjelmaan kokonaisuudessaan täältä. Voit valita oman ohjelmapolkusi yhteisistä ja eri teemojen rinnakkaisohjelmista. Taloushallintofoorumissa kohdataan!

« takaisin edlliselle sivulle