15 maaliskuun, 2022

Taloushallintofoorumi tarjoaa työkaluja ja osaamista

Meille on tärkeää kuulla osallistujien palautetta, jotta voimme kehittää Taloushallintofoorumia parhaaseen suuntaan ja vastaamaan alan tarpeisiin.

Taloushallintofoorumin palautekyselyssä nousi selkeästi ilmi miten ohjelman monipuolisuutta arvostettiin. Se onkin yksi tapahtuman suunnittelun lähtökohdista – tarjota osallistujille erilaisia työkaluja ja osaamista omaan työhön ja työyhteisöön vietäväksi. Sisällöissä on mukana niin eri taloushallinnon osa-alueisiin syventyviä puheenvuoroja kuin myös aiheita, jotka koskettavat meitä kaikkia – esimerkkinä mainittakoon itsensä johtamisen työkalut. Konkretiaa puheenvuorojen sisältöihin tuovat caset ja monipuolisen puhujakaartin käytännönläheiset näkökulmat.

Tärkeänä osana asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi ovat verkostoituminen ja keskustelut osallistujien kanssa päivän ja iltaohjelman aikana. Viime vuoden palautteessa kiiteltiinkin arvokasta mahdollisuutta keskustella tavata muita muiden saman alan osaajien kesken.

Viime vuoden tapahtumasta saimme erinomaista palautetta niin puheenvuorojen sisällön, ajankohdan kuin myös teemojen suhteen:

”Loistavat luennoitsijat ja sisältö. Erinomainen ajankohta suunnata ajatukset tulevaan tilinpäätösaikaan.”

”Asiantuntevat luennoitsijat, jotka osasivat selittää asiansa intohimoisesti ja selkeästi, sellaista on mukava seurata.”

« takaisin edlliselle sivulle