Markus Turunen

Tietohallintojohtaja, Efima Oy

Markus Turunen vastaa Efiman RPA ja AI -liiketoiminnasta ja toimii myös Efiman CIO:na. Hän on työuransa aikana osallistunut yli 50 ERP-järjestelmävaihtoprojektiin sekä työskennellyt ohjelmistorobottien kanssa yli viiden vuoden ajan.

Efima automatisoi taloushallinnon, asiakaspalvelun ja toimitustusketjun prosesseja sekä edistää eri toimialojen kehittymistä mm. rakentamalla yhteisiä automaatio-osuuskuntia. Näiden avulla yritykset voivat hyödyntää synergiaa kaikille yhteisten työtehtävien automatisoinneissa.