Jussi Hirvelä

Tietohallintojohtaja, Senaatti-kiinteistöt

VTM Jussi Hirvelä on toiminut tietohallintojohtajana Senaatti-kiinteistöissä vuodesta 2013. Senaatti-kiinteistöt on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani, jonka tehtävänä on tuottaa valtion eri organisaatioille näiden toimintaa tukevia työympäristöjä ja vastata niiden ylläpidosta. Suurelta osin ulkoistetun ylläpidon lisäksi Senaatti myös rakennuttaa paljon, ja hankintatoimen merkitys onkin suuri. Taloushallinnon prosessien automatisointi robotiikan avulla on tuonut paljon hyötyjä niin hankintaan kuin laskujen käsittelyyn.