Joonas Paavolainen

Senior Manager, KPMG Oy

Joonas on koulutustaustaltaan juristi ja hän on toiminut KPMG:llä arvonlisäveroasiantuntijana vuodesta 2008 alkaen. Joonaksen toimialaosaaminen arvonlisäverotuksen saralla on erittäin laajaa ja hänen vahvaa erityisosaamista ovat rakentamisen ja kiinteistöjen arvonlisäverotus, sekä niin kotimaisten kuin kansainvälisten toimitusketjujen arvonlisäverokysymykset. Joonaksen työtehtäviin kuuluu olennaisena osana myös arvonlisäverotuksen eri osa-alueita koskevien koulutusten järjestäminen sekä niin sisäisissä koulutustilaisuuksissa kuin ulkoisten kumppanien järjestämissä koulutustilaisuuksissa luennoiminen.